Köpvillkor

Köpvillkor - Privatkonsument online Euromaster.se

Dessa köpvillkor gäller försäljning via webbutiken inom Euromasternätverket för däck samt tillhörande produkter (nedan ”produkter”) och tillhörande tjänster (nedan ”tjänster”) med undantag för däckhotelltjänster. 

Euromaster förbehåller sig rätten att ändra villkoren.

Euromaster och kunden refereras gemensamt till som ”parterna”. Genom att lägga en beställning via webbutiken bekräftar du att du har läst och godkänner dessa köpvillkor.

 

ALLMÄN INFORMATION

Köparen måste vara myndig, eller ha målsmans godkännande för beställning via Euromasters webbutik.

Genom att Euromaster bekräftar din beställning i form av en orderbekräftelse uppstår ett bindande avtal om köp och leverans av beställd produkt eller tjänst mellan dig och Euromaster.

Om Euromaster mot förmodan måste ändra leveranstid, alternativt bokad tid, kommer kunden att bli kontaktad för ny tids- och bokningsbekräftelse.

Om det du köpt av någon anledning inte kan levereras efter utlovad tid, kommer vi att erbjuda kunden annan produkt alternativt betala tillbaka pengarna.

Kunden har rätt att häva köpet om kunden inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening. Vi återbetalar naturligtvis kunden inom 30 dagar vid hävning, godkänd reklamation eller utnyttjande av ångerrätt.

Priserna på Euromasters webbshop gäller endast vid köp via webbutiken. För butikspriser kontakta din närmaste Euromaster verkstad.

LEVERANSVILLKOR

Leverans sker endast inom Sverige och till den verkstad eller leveransadress kunden angett som förval. Vi ombesörjer om önskvärt hemleverans genom köp via webbutiken. Boende i Sverige kan endast beställa produkter genom Euromaster i Sverige med leveransadress i Sverige. Boende i andra länder hänvisas till sin lokala Euromaster verkstad. Kunden har rätt att häva köpet om hon inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening, om leverans ej sker inom 30 dagar från beställning och om annan leveranstid inte har överenskommits. Vi återbetalar kunden inom 30 dagar vid hävning, godkänd reklamation eller utnyttjande av ångerrätt. Vid en eventuell reklamation tillämpas Konsumentköplagen (1990:932) och Konsumenttjänstlag (1985:716). Vid eventuella tvister har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

ORDERBEKRÄFTELSE

Euromaster förbehåller sig rätten att godkänna beställningar. När du genomfört en beställning visas en orderbekräftelse på skärmen och du får en orderbekräftelse till angiven e-postadress. 

 

RETURRÄTT VID FEL I PRODUKT ELLER TJÄNST

Som kund har du garanti och returrätt genom vår så kallade ”Rätt däck-garanti” som redogörs för nedan. Likaså kan vi hänvisa dig till produktens tillverkare som svarar för garantin. Euromaster ansvarar för produkternas hållbarhet och kvalitet till dess att kunden hämtat ut dem eller mottagit varan.  Vid fel på erhållen produkt eller utförd tjänst ska kunden reklamera felet inom skälig tid efter att kunden märkt eller borde ha märkt felet, men inom högst tre år från tiden för köpet.

Vid en eventuell reklamation på grund av fel i produkt eller tjänst tillämpas Konsumentköplagen (1990:932) eller Konsumenttjänstlagen (1985:716).

Vid eventuella tvister har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndensrekommendationer.

 

PRISER

Priser presenterade på webbsidan euromaster.se gäller vid beställning via webbutiken. Euromaster förbehåller sig rätten till att justera pris. Euromaster förbehåller sig rätten att behålla inbetalade pengar vid uteblivet besök på förbokad tid på verkstad.

 

GARANTI PÅ PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA

Euromaster erbjuder kunden Rätt-däck-garanti, vilket innebär garanterad kvalitet på produkt och service.

Euromasters Rätt-däck-garanti innebär att du vid normalt slitage, har full bytesrätt i två veckor. Uppfyller inte de nya däcken eller utförd service de krav och föreskrifter vi utlovat, är det bara att kontakta Euromaster Kundservice eller Verkstad.

Vid utnyttjande av Rätt-däck-garantin gäller det belopp kunden betalde för sin produkt.

För däck gäller 3 års garanti från den dagen då de inhandlats eller 5 år räknat från den dagen de tillverkats. För lättmetallfälgar gäller 2 års garanti från den dagen produkterna inhandlats Garantierna täcker material- och tillverkningsfel. Exempel på skador som inte täcks är; motkörningar, stenskott.

 

KONSUMENTENS ÅNGERRÄTT

Konsumenten Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som kund rätt att frånträda avtalet med Euromaster genom att anmäla detta till Euromaster via e-post till info@euromaster.se inom 14 dagar efter att du mottagit produkten. Vid anmälan, var god ange order- och/eller fakturanummer för säker behandling.  Euromaster har rätt att göra avdrag för värdeminskning om du hanterat produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Genom att beställa en tjänst i webbutik samtycker kunden till att tjänsten kan påbörjas under ångerfristen och att kunden därmed inte har någon ångerrätt för den beställda tjänsten. Euromaster kan därmed ta betalt för den utförda tjänsten även om kunden utnyttjar sin ångerrätt vad gäller produkten. 

 

ANVÄNDNINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Euromaster Sverige AB, org.nr. 556078-6500, med adress Stormhallsvägen 6, Box 1134, 432 15 Varberg, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som samlas in och behandlas av Euromaster i samband med att kunden gör en beställning via Euromasters webbutik.

Kundens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar och bestämmelser samt i enlighet med Euromasters integritetspolicy. Information om hur Euromaster hanterar kundens personuppgifter finns här på Euromasters webbplats och i Euromasters integritetspolicy.

 

FORCE MAJEURE

Euromaster har inget ersättningsansvar för leveransförseningar som beror på ett hinder utanför Euromasters kontroll som Euromaster inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Euromaster inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om leveransförseningen beror på någon som Euromaster har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet har Euromaster inget ersättningsansvar om också den som Euromaster har anlitat skulle vara fri enligt denna punkt. Detsamma gäller om förseningen beror på en leverantör som Euromaster har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Exempel på omständighet utanför Euromasters kontroll som klassificeras som force majeure: naturkatastrof, krig, terroristdåd, störningar i det allmänna transportväsendet, extrema väderförhållanden, arbetskonflikter eller annan händelse som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Euromaster inte kunnat förutse.

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar, om leverans ej sker inom 30 dagar från beställning och om annan leveranstid inte har överenskommits. Ersättning med anledning av leveransförsening ska inte i något fall omfatta förlust i näringsverksamhet.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material (nedan ”innehåll”) som publiceras av Euromaster på webbsidan och i webbutiken är skyddat av Lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Euromaster. Det betyder exempelvis att kunden inte utan tillstånd får överföra sådant innehåll till annan webbplats eller kopiera eller sprida det på annat sätt.

 

ÖVERLÅTELSE

Dessa köpvillkor och de rättigheter och skyldigheter som följer genom kundens köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part. Det står dock Euromaster fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa köpvillkor.

 

KONTAKT

Om du har frågor kring din beställning eller ett köp är du välkommen att kontakta Euromaster på:

https://www.euromaster.se/privat/kundservice

 

 

För återförsäljare: /privat/dack/tjanster/tidsbokning /privat/privat_systemsida/logga_in_2

Logga in

Tidsbokning

Vid bokning eller ombokning av ditt däckbyte behöver du först välja verkstad. Det gäller även om du redan fått en tid hemskickad för däckbyte.

Välj verkstad

För privatkunder

Här kan du som privatkund handla däck och se dina tidigare köp.

Handla online