Kvalitetspolicy

Euromaster AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, och utgår från tillämpliga krav i standarden i kvalitetsarbetet.

Kvalitet uppnås genom kundfokus och bygger på ledningens engagemang och allas deltagande. Den uppmärksamhet som var och en av oss ägnar åt våra kunders förväntningar och behov, både vad gäller produkter och tjänster, är grundläggande för att utveckla och underhålla deras tillfredsställelse och förtroende. För att bibehålla högsta kvalitet utgår Euromaster från 3 grundläggande värden:


Expertis: Genom en professionell diagnostik av kundens behov, med personlig rådgivning och genom att arbetet utförs rätt från början


Ärlighet: Genom att vi endast säljer det som kunden behöver, och genom en öppenhet kring det utförda arbetet och tillhörande prissättning


Kundfokus: Genom en ren, säker och bekväm kundmiljö, genom våra medarbetares genuina engagemang och intresse för kundens behov.

Hur vi lever upp till våra kvalitetsmål mäts genom kundnöjdhetsundersökningar och genom externa och interna revisioner. Vi utvecklas genom att vi jämför oss med andra och lär av de bästa, och genom vårt arbete med ständiga förbättringar.

 

Certifieringsmärke_ISO9001_ISO14001.jpg

För återförsäljare: /privat/dack/tjanster/tidsbokning /privat/privat_systemsida/logga_in_2

Logga in

Tidsbokning

Vid bokning eller ombokning av ditt däckbyte behöver du först välja verkstad. Det gäller även om du redan fått en tid hemskickad för däckbyte.

Välj verkstad

För privatkunder

Här kan du som privatkund handla däck och se dina tidigare köp.

Handla online